دیپلم مدیریت زیست محیطی

Online Academies

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دیپلم مدیریت زیست محیطی

Online Academies

75٪ تخفیف در تمام دوره ها با استفاده از کد SA75

بررسی اجمالی

بسیاری از ساختارهای اقتصادی وابسته به منابع طبیعی هستند. صنایع مانند جنگلداری، ماهیگیری، کشاورزی و گردشگری به نقش سلامتی محیط طبیعی متکی هستند و به سختی صنعت تولیدی به منابع طبیعی وابسته نیست. صنایع رنج می برند اگر این پایگاه منابع به هیچ وجه آسیب دیده باشد.

یادگیری در مورد محیط زیست، آنچه ما می توانیم انجام دهیم و آنچه می تواند برای ما انجام دهد، بخش مهمی از زندگی شما است، اگر ما می خواهیم اطمینان از وجود آینده خود را تضمین کنیم. چگونگی مدیریت محیط ما و آنچه که باید برای محافظت از آن انجام دهیم بخش مهمی از این دوره تخصصی است.

سرفصل دروس

 • مقدمه ای بر محیط زیست
 • مدیریت ریشه
 • مدیریت حیوانات
 • اثر گلخانه ای
 • مدیریت دریایی
 • لایه اوزون
 • سموم
 • آب و خاک
 • مواد زائد
 • روند آینده، رویداد آینده، روندی که در آینده پیش خواهد رفت
 • اثرات صنعت بر محیط زیست

اعتباربخشی

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
 • انگلیسی
Online Academies

آخرین به روز رسانی July 28, 2018
مدت زمان و قیمت
این دوره Online
Start Date
تاریخ شروع
زمان ثبت نام باز است
Price
قیمت
199 GBP
Information
Deadline
Contact school
Locations
بریتانیا - Bournemouth, England
تاریخ شروع : زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا Contact school
تاریخ پایان Contact school
Dates
زمان ثبت نام باز است
بریتانیا - Bournemouth, England
آخرین مهلت تقاضا Contact school
تاریخ پایان Contact school