دیپلم کارشناسی ارشد در اقتصاد برای قانون رقابت با آموزش از راه دور (Kings College London)

عمومی

درباره این دانشگاه

We are born out of Informa’s rich history in enhancing individuals and businesses with knowledge. Our learning solutions equip professionals with the capabilities and network they need to progress and ... اطلاعات بیشتر

We are born out of Informa’s rich history in enhancing individuals and businesses with knowledge. Our learning solutions equip professionals with the capabilities and network they need to progress and drive performance. اطلاعات محدود