توضیحات رسمی را مطالعه کنید

CIPFA دیپلم در بخش استانداردهای بین المللی حسابداری عمومی (IPSAS)

تبدیل به یک متخصص IPSAS - مدارک در بخش استانداردهای بین المللی حسابداری عمومی

تخصص PFM CIPFA به این معنی است که ما باید از دانش و تجربه برای کمک به توسعه و تفسیر استانداردها، ارائه مدارک و آموزش مربوط به پاسخگویی به نیازهای دولت بین المللی (از جمله دولت های محلی)، شرکت های دولتی، سازمان های فراملی و نهادهای عمومی است.

CIPFA دیپلم IPSAS (غوطه IPSAS)

چه دیپلم را پوشش می دهد

CIPFA دیپلم IPSAS (غوطه IPSAS) طراحی شده است برای ارائه آموزش با دانش کامل از تمام استانداردهای منتشر شده و اسناد مرتبط، ارائه راهنمایی های جامع در استفاده از مورد نیاز حسابداری.

دیپلم CIPFA در IPSAS مناسب برای:

 • حسابداران
 • کارکنان ارشد امور مالی
 • اجرا و نگهداری تیم IPSAS
 • حسابرسان خارجی
 • مشاوران با گزارشگری مالی
 • مربیان مایل به تازه کردن دانش خود از استانداردهای
 • دارندگان ارشد بودجه
 • سیاست گذاران.

مزایای

گرفتن آموزش در IPSAS خواهد دانش فنی پیشرفته و صلاحیت قوی در بخش کلید عمومی مطالب مرتبط IPSAS نشان می دهد.

مزایای به دست آمده پس از اتمام موفقیت آمیز عبارتند از:

 • کارکنان توانمند برای مطابقت با خواسته های IPSAS با کسب یک سطح بیشتری از دانش از آن ارائه شده توسط دیگر دوره های کوتاه مدت
 • اهرم برای ترویج تخصص متخصص در این زمینه فنی خواهان
 • بهبود کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی خود را
 • رسیدن به شناخت رسمی از CIPFA، بدن پیشرو برای مدیریت مالی عمومی جهانی است.

مطالعه

دیپلم CIPFA در IPSAS فراتر از گواهی CIPFA در IPSAS و آماده کارآموزان برای ارزیابی پایان دوره آنلاین.

ارزیابی

کارآموزان باید حداقل 60٪ رسیدن به تصویب بررسی خواهد شد و دیپلم CIPFA در صلاحیت IPSAS پس از اتمام موفقیت آمیز دریافت خواهید کرد. کارآموزان ممکن است معاینه تا چهار بار در طول دوره ثبت نام 12 ماه تلاش.

برنامه آموزش در:
انگلیسی
اسپانیایی

مشاهده 1 برنامه دیگر ارائه شده توسط The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) »

این دوره Online
Start Date
زمان ثبت نام باز است
Price
550 GBP
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا

زمان ثبت نام باز است