Keystone logo

9 آنلاین برنامه ها که در مطالعات فن آوری اتوماسیون رباتیک 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات فن آوری
  • اتوماسیون
  • رباتیک
رشته های تحصیلی
  • مطالعات فن آوری (9)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین برنامه ها که در مطالعات فن آوری اتوماسیون رباتیک

رباتیک، یک میدان که چند دهه پیش تنها نظری بود، به تعدادی از صنایع در سراسر جهان تبدیل شده است ضروری. دانش آموزان باید از دانش ریاضیات و علوم به ارائه یک پایه برای ترم در فن آوری و مهندسی لازم برای یک شغل در رباتیک.