Keystone logo

0 آنلاین برنامه ها که در مهارتهای زندگی DIY رفاه منزل 2024

فیلترها

فیلترها

  • مهارتهای زندگی
رشته های تحصیلی
  • مهارتهای زندگی (0)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

هیچ برنامه ای با معیارهای جستجوی شما مطابقت ندارد. لطفا فیلترهای خود را اصلاح کنید.

Clear filters

آنلاین برنامه ها که در مهارتهای زندگی DIY رفاه منزل

مطالعات بهبود خانه دانش آموزان را با مهارت ها و تجربه های مورد نیاز برای موفقیت در صنعت مجهز می کند. این شامل دانش نحوه بازسازی خانه ها، طراحی فضای داخلی دلپذیر، کار با پیمانکاران و نگهداری از باغ است.