Keystone logo

5 آنلاین برنامه ها که در زبان های خارجی زبان ایتالیایی 2024

فیلترها

فیلترها

 • زبان های خارجی
 • زبان ایتالیایی
رشته های تحصیلی
 • زبان های خارجی (5)
  • بازگشت به دسته اصلی
  مکان ها
  مکان های بیشتری پیدا کنید
  نوع مدرک
  مدت زمان
  سرعت مطالعه
  زبان
  زبان
  قالب مطالعه

  آنلاین برنامه ها که در زبان های خارجی زبان ایتالیایی

  مطالعه هر زبان اروپایی، مانند ایتالیایی، کمک می کند تا به دست آوردن ورود به اقتصاد اروپا. همچنین این مطالعه از فرهنگ و تاریخ ایتالیا، یک کشور است که اثر زیادی بر تاریخ جهان، هنر و قدردانی از مواد غذایی در سراسر سنین بود.