Keystone logo

1 آنلاین برنامه ها که در مطالعات علوم انسانی زبان شناسی زبان و زبان‌شناسی انگلیسی 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات علوم انسانی
  • زبان شناسی
  • زبان و زبان‌شناسی انگلیسی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات علوم انسانی (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین برنامه ها که در مطالعات علوم انسانی زبان شناسی زبان و زبان‌شناسی انگلیسی

آیا به زبان انگلیسی علاقه دارید و در مورد عملکرد درونی آن کنجکاو هستید؟ مدرک زبان انگلیسی و زبان‌شناسی به درک پیچیدگی‌های زبان انگلیسی، کاوش در ساختار، تاریخ و توسعه آن می‌پردازد.

به عنوان یک دانش آموز در این زمینه، برنامه درسی شما هم متنوع و هم جذاب خواهد بود. شما موضوعات جذابی مانند آوایی (آواهای زبان)، نحو (ساختار جمله)، معناشناسی (معنا)، زبان شناسی اجتماعی (رابطه بین زبان و جامعه) و تاریخ (توسعه زبان انگلیسی در طول زمان) را مطالعه خواهید کرد.

به عنوان فارغ التحصیل این رشته، می توانید در دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی یا سازمان های دولتی به عنوان زبان شناس کار کنید. یا می توانید از تخصص خود برای آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان اول یا دوم در مدارس، کالج ها یا موسسات زبان استفاده کنید. عناوین دیگر عبارتند از مترجم، نویسنده فنی، فرهنگ نویس، و غیره!

اولین قدم را امروز با پیدا کردن برنامه عالی زبان انگلیسی و زبان شناسی برای خود بردارید.