Keystone logo

4 آنلاین برنامه ها که در مطالعات پایدار مطالعات پایدار اجتماعی زیرساخت پایدار 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات پایدار
  • مطالعات پایدار اجتماعی
  • زیرساخت پایدار
رشته های تحصیلی
  • مطالعات پایدار (4)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین برنامه ها که در مطالعات پایدار مطالعات پایدار اجتماعی زیرساخت پایدار

دوره های آموزشی در زمینه زیرساخت های پایدار می تواند دانش آموزان را در درک نحوه ایجاد، ساخت و مدیریت ساختمان ها و سیستم هایی که یک منطقه ی جغرافیایی را قادر می سازد تا از طریق روش هایی که مانع از وقوع زلزله و نابرابری در میان جمعیت ها می شود،