Keystone logo

5 آنلاین برنامه ها که در مطالعات حقوقی سیاست سیاست آموزشی 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات حقوقی
  • سیاست
  • سیاست آموزشی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات حقوقی (5)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین برنامه ها که در مطالعات حقوقی سیاست سیاست آموزشی

سیاست آموزشی، قوانین، رویه ها و فلسفه هایی را که چارچوبی برای یادگیری سازمانی ایجاد می کند، تحلیل می کند. این مطالعه اغلب شامل ایجاد بهترین شیوه های اثبات شده برای طراحی سیستم های آموزش موثر و عادلانه است.