Keystone logo

4 آنلاین برنامه ها که در سیاست آموزشی 2023

بررسی اجمالی

سیاست آموزش و پرورش، مطالعه اصول و دستورالعمل هایی است که توسط ادارات دولتی در زمینه آموزش و پرورش مورد استفاده قرار می گیرد. این تلاش برای درک بهتر این است که چگونه خط مشی ها بر روی نحوه یادگیری دانش آموزان، نحوه آموزش معلمان و نحوه اجرای مدارس تاثیر می گذارد.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • آموزش
  • هدایت آموزشی
  • سیاست آموزشی
رشته های تحصیلی
  • آموزش (4)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

رشته های تحصیلی مرتبط