Keystone logo

1 آنلاین برنامه ها که در مطالعات حقوقی سیاست سیاست فناوری 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات حقوقی
  • سیاست
  • سیاست فناوری
رشته های تحصیلی
  • مطالعات حقوقی (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین برنامه ها که در مطالعات حقوقی سیاست سیاست فناوری

برنامه سیاست فن آوری طراحی شده است برای تجهیز دانش آموزان با مهارت آنها باید به عنوان مدیران، سیاست گذاران، مدیران و یا از فن آوری های جدید کار می کنند. عناوین پوشش داده شده ممکن است شامل اجرای قانونی، rulemaking، و یا مدیریت بهترین شیوه.