Keystone logo

10 آنلاین برنامه ها که در مطالعات فن آوری علوم کامپیوتر شبیه سازی کامپیوتری 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات فن آوری
  • علوم کامپیوتر
  • شبیه سازی کامپیوتری
رشته های تحصیلی
  • مطالعات فن آوری (10)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین برنامه ها که در مطالعات فن آوری علوم کامپیوتر شبیه سازی کامپیوتری

دانش آموزان ثبت نام شده در یک برنامه شبیه سازی کامپیوتری به طور کلی در مورد کامپیوتر پایه و طراحی نرم افزار یاد بگیرند. برنامه ها اغلب در نظر گرفته شده برای کمک به دانشجویان سازندگان بازی تبدیل شده است، اما آنها را به آموزش و پرورش به خوبی گرد که می تواند برای بسیاری از مشاغل IT استفاده می شود.