Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 2 آنلاین برنامه ها که در شبیه سازی کامپیوتری 2023/2024

2 آنلاین برنامه ها که در شبیه سازی کامپیوتری 2023/2024

بررسی اجمالی

دانش آموزان ثبت نام شده در یک برنامه شبیه سازی کامپیوتری به طور کلی در مورد کامپیوتر پایه و طراحی نرم افزار یاد بگیرند. برنامه ها اغلب در نظر گرفته شده برای کمک به دانشجویان سازندگان بازی تبدیل شده است، اما آنها را به آموزش و پرورش به خوبی گرد که می تواند برای بسیاری از مشاغل IT استفاده می شود.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات فن آوری
  • علوم کامپیوتر
  • شبیه سازی کامپیوتری
رشته های تحصیلی
  • مطالعات فن آوری (2)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه