Keystone logo

2 آنلاین برنامه ها که در مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی مطالعات نوشیدنی ها شراب شناسی 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی
  • مطالعات نوشیدنی ها
  • شراب شناسی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی (2)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین برنامه ها که در مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی مطالعات نوشیدنی ها شراب شناسی

دانش آموزانی که مایل به کسب تجربه در شراب و آبزیان می باشند، ممکن است بخواهند مطالعات علمی را دنبال کنند. در این دوره مطالعه، دانش آموزان می توانند در مورد مناطق شراب در سراسر جهان، روند علمی تبدیل انگور به تولید شراب و شراب، یاد بگیرند.