Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 16 آنلاین برنامه ها که در طراحی بازی 2023/2024

16 آنلاین برنامه ها که در طراحی بازی 2023/2024

بررسی اجمالی

طراحی بازی با استفاده از هنر، طراحی گرافیک، نوشتن، و برنامه نویسی کامپیوتر برای ایجاد محتوای بازی ویدیویی اصلی و منحصر به فرد. طراحی بازی ممکن است مورد استفاده برای ایجاد اشکال مختلف سرگرمی و همچنین برنامه های آموزشی است که می تواند در مدارس و یا به عنوان بخشی از آموزش کارکنان استفاده می شود.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات هنر
  • هنر های کامپیوتری
  • طراحی بازی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات هنر (16)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه