Keystone logo

6 آنلاین برنامه ها که در مطالعات طراحی طراحی رسانه طراحی بازی 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات طراحی
  • طراحی رسانه
  • طراحی بازی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات طراحی (6)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین برنامه ها که در مطالعات طراحی طراحی رسانه طراحی بازی

طراحی بازی با استفاده از هنر، طراحی گرافیک، نوشتن، و برنامه نویسی کامپیوتر برای ایجاد محتوای بازی ویدیویی اصلی و منحصر به فرد. طراحی بازی ممکن است مورد استفاده برای ایجاد اشکال مختلف سرگرمی و همچنین برنامه های آموزشی است که می تواند در مدارس و یا به عنوان بخشی از آموزش کارکنان استفاده می شود.