Keystone logo

3 آنلاین برنامه ها که در مطالعات طراحی طراحی نور 2024

فیلترها

فیلترها

 • مطالعات طراحی
 • طراحی نور
رشته های تحصیلی
 • مطالعات طراحی (3)
  • بازگشت به دسته اصلی
  مکان ها
  مکان های بیشتری پیدا کنید
  نوع مدرک
  مدت زمان
  سرعت مطالعه
  زبان
  زبان
  قالب مطالعه

  آنلاین برنامه ها که در مطالعات طراحی طراحی نور

  طراحی نورپردازی یک رشته میان رشته ای در زمینه هایی مانند معماری، فیزیک و پایداری است. دانش آموزان طراحی نورپردازی می توانند موضوعاتی مانند تعامل نور طبیعی و مصنوعی با استفاده از نور را تحت تأثیر قرار داده و شرایط محیطی و آخرین روندهای نورپردازی تجاری را مطالعه کنند.