توضیحات رسمی را مطالعه کنید

اهداف این دوره چیست؟

این دوره شما را از طریق تکنیک های پیشرفته تر مورد استفاده در NLP اجرا خواهد شد، یک مفهوم است که یافت شده است به مفید تقریبا در هر جنبه از زندگی، از ترک یک عادت ناخواسته به تبدیل شدن به قانع کننده تر.

  • کشف چگونگی از بین بردن ترس و یا ترس.
  • یافتن پست های چگونه به بهبود درک خود را از زبان بدن و یادگیری اسطوره ها که یک اثر منفی.
  • چگونه تفکر خود را می تواند به شما چالش ایجاد کند و چگونه شما می توانید تفکر خود را تغییر دهید.
  • یادگیری استراتژی های دستیابی به هدف مورد استفاده توسط افراد موفق و چگونه این مدل می تواند تفاوت را به شما و مردم شما در مورد مراقبت.
  • شناخت و استفاده از الگوهای زبان قدرتمند به خود و دیگران توانمند سازی.
  • تبدیل قانع کننده تر و با نفوذ است.
  • مدیریت استرس.
  • افزایش اعتماد به نفس خود را.
  • پنج رکن موفقیت است.

چه کسی است که آن را برای در نظر گرفته شده؟

هر کسی که به دنبال به دست آوردن یک سطح بالا از دانش در عمل از NLP.

الزامات

هیچ پیش نیاز رسمی برای این دوره وجود دارد اما توصیه ما به شما یک درک پایه ای از مفاهیم NLP.

چه نشانه این دوره از هم جدا؟

با این سطح 3 متوسط ​​NLP البته شما قادر خواهید بود به مطالعه بیشتر به جهان از عصب با برنامه های آموزشی پیشرفته ما باشد. NLP چیزی است که شما می توانید ورودی را به هر کار و هر جنبه از زندگی خود است.

پس از درخواست اطلاعات چه اتفاقی می افتد؟

هنگامی که شما پرسید شما خواهد شد توسط یکی از حرفه متخصص ما مشاورانی که قادر به شما با هر گونه اطلاعات بیشتر شما نیاز به ارائه تماس گرفته خواهد شد.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 173 برنامه دیگر ارائه شده توسط E-Careers »

این دوره Online
Start Date
زمان ثبت نام باز است
Duration
Price
70 GBP
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا

زمان ثبت نام باز است