Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 16 آنلاین برنامه ها که در علم ورزش 2023

16 آنلاین برنامه ها که در علم ورزش 2023

بررسی اجمالی

دانش آموزانی که مایل به دنبال شغلی در زمینه تناسب اندام می توانید علوم ورزشی مطالعه و عنوان شغلی بالقوه مانند مدیر تناسب اندام و یا مربی شخصی. بسیاری از برنامه های ارائه فرصت برای دانش آموزان به درخواست آنچه که یادگیری در کلاس درس در یک محیط عملی است.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • ورزش
  • علم ورزش
رشته های تحصیلی
  • ورزش (16)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه