Keystone logo

9 آنلاین برنامه ها که در علوم طبیعی علوم فضا 2024

فیلترها

فیلترها

  • علوم طبیعی
  • علوم فضا
رشته های تحصیلی
  • علوم طبیعی (9)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین برنامه ها که در علوم طبیعی علوم فضا

برنامه علوم فضایی می تواند کمک به دانش آموزان در مورد انواع انواع مختلف داده ها که به مکان ها و مکان مربوط یاد بگیرند. آنها می توانند طیف وسیعی از موضوعات، مانند نقشه برداری، سنجش از راه دور، مدیریت داده ها، آمار، و نقشه کشی شامل.