Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 3 آنلاین برنامه ها که در علوم مدیریت 2024

3 آنلاین برنامه ها که در علوم مدیریت 2024

بررسی اجمالی

علوم مدیریت رشته ای است که به یافتن راهکارهایی برای مشکلات مدیریتی در بسیاری از صنایع کمک می نماید. در این رشته لازم است تا کارکنان استراتژی های یک شرکت معین را بشناسند و درک نمایند و با استفاده از ویژ گی ها و ادغام آنها در قالب یک طرح عملیاتی بسیط به حل و فصل مسائل و مشکلات مدیریتی بپردازند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

 • مطالعات مدیریت
 • علوم مدیریت
رشته های تحصیلی
 • مطالعات مدیریت (3)
  • بازگشت به دسته اصلی
  مکان ها
  مکان های بیشتری پیدا کنید
  نوع مدرک
  مدت زمان
  سرعت مطالعه
  زبان
  زبان
  قالب مطالعه