فارغ التحصیل در رشته روانشناسی به روانشناسان نیست: برنامه های کاربردی در محل کار

IMF Business School Portugal

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

فارغ التحصیل در رشته روانشناسی به روانشناسان نیست: برنامه های کاربردی در محل کار

IMF Business School Portugal

ISPA

فارغ التحصیل "روانشناسی غیر روانشناسان" به اطلاع روانشناسان غیر برخی از روش های علمی که به ما اجازه دیدن انسان در زمینه های مختلف از کار و مداخله (شامل پیشگیری و تغییر نگرش و رفتار) انجام شد.

ما باور داریم که دانش به روز شده از دیدگاه علمی فعلی عملکرد انسان به ما می دهد ابزار برای مداخله در سطح مدیریت و اقدام برای ایجاد تغییرات رفتاری است.

در این دوره، فرایندهای روانی به عنوان حافظه و یادگیری، انگیزه و احساسات، نگرش ها، رفتارها، مفهوم خود و خودکارآمدی، فرایند های موثر اجتماعی خطاب و روش های به متن این و دیگر عوامل انسانی در زمینه سازمانی است. نتایج این دانش خواهد شد برای توسعه استراتژی ها و تکنیک برای ارزیابی، پیاده سازی و تغییر فرایند تصمیم گیری، نگرش و رفتار بحث شده است.

دسترسی مورد نیاز

درجه و یا تجربه حرفه ای معادل

دریافت کنندگان

تجربه مجوز و یا حرفه ای در زمینه که مایل به کسب دانش در روانشناسی در زمینه کار و سازمان است.

برنامه

ماژول من

مبانی روانشناسی (2ECTS)

ماژول دوم

نگرش ها و فرآیند ارزیابی دادگاه (3ECTS)

ماژول III

شخصیت، درک از خود و خود ارزیابی (3ECTS)

ماژول IV

مدیریت احساسات و عواطف (3ECTS)

ماژول V

استرس و فرسودگی شغلی (3ECTS)

ماژول VI

اقناع و تغییر نگرش در کار (3ECTS)

ماژول VII

نفوذ اجتماعی فرآیندها در کار (3ECTS)

ماژول هشتم

رهبری و مدیریت تیم (3ECTS)

ماژول IX

عوامل انسانی در سازمان ها (3ECTS)

ماژول X

تعصب، تبعیض و درون گروهی روابط در کار (3ECTS)

XI ماژول

همایش (1ECTS)

روش شناسی

البته تا به مدت دو نیمه دارد 140 ساعت تماس، بین دوره های 10 و همایش توزیع شده و.

ارزیابی

ارزیابی خواهد شد آنلاین انجام شده است. در پایان هر درس، دانش آموز انجام خواهد داد، یک آزمون، با اعطای این موضوع گواهی به تصویب در تمام ماژول.

آموزگار

پانل البته آموزگار در درجه اول توسط حرفه ای از کسب و کار و دانشگاه ها، که می تواند واقعی کار دانش آموزان تجربه و نمونه های عملی ناشی از تجربه خود را از فعالیت کسب و کار انتقال تشکیل شده است.

چشم انداز شغلی

این فارغ التحصیل با هدف ارائه شرکت کنندگان با دانش به روز در مورد مطالعات در زمینه های روانشناسی با اشاره به زمینه کار، از جمله مدیریت منابع و اجرای اقدامات مداخله اجتماعی انسان است.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • Portuguese (Brazil)
مدت زمان و قیمت
این دوره Online
Start Date
تاریخ شروع
زمان ثبت نام باز است
Duration
مدت زمان
پاره وقت
Locations
پرتغال - Portugal Online
تاریخ شروع : زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
زمان ثبت نام باز است
پرتغال - Portugal Online
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات