Keystone logo

3 آنلاین برنامه ها که در علوم طبیعی فیزیک فیزیک کاربردی 2024

فیلترها

فیلترها

  • علوم طبیعی
  • فیزیک
  • فیزیک کاربردی
رشته های تحصیلی
  • علوم طبیعی (3)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین برنامه ها که در علوم طبیعی فیزیک فیزیک کاربردی

فیزیک کاربردی مطالعه فیزیک است به طور خاص آن را به عنوان در حال توسعه و در حال رشد طیف گسترده ای از کاربردهای عملی در جامعه از طریق تحقیقات و فناوری اشاره میکند. دانش آموزان ممکن است در یک صنعت خاص که با استفاده از این علم، از جمله هوا فضا، ماهواره ها، ارتباطات راه دور تلفن همراه، لیزر، میکروچیپ، فیبر نوری، نیمه هادی ها و فن آوری اطلاعات تمرکز می کنند.