Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید چندگانه آنلاین برنامه ها که در قانون مالیات 2023/2024

1 آنلاین برنامه ها که در قانون مالیات 2023/2024

بررسی اجمالی

فرصت های شغلی با یک دوره در قانون مالیات های گوناگون و با ارزش هستند. بسیاری از دانش آموزان برگزاری یک گواهی در قانون مالیات بر به مشاوره بروید. دیگران در دادخواهی برای شرکت های نمایندگی سازمان، کسب و کار و یا افراد کار می کنند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات حقوقی
  • مطالعات حقوق اقتصادی
  • قانون مالیات
رشته های تحصیلی
  • مطالعات حقوقی (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

رشته های تحصیلی مرتبط