لیسانس اجرایی آنلاین مدیریت بازرگانی + گواهی کارآفرینان (طراحی شده توسط دانشکده بازرگانی IEBS)

عمومی

درباره این دانشگاه

Somos la Universidad que combina la experiencia en la educación, con el avance tecnológico. Nuestro modelo educativo 100% en línea se concentra en atender tus necesidades, fomentando tu autonomía y de ... اطلاعات بیشتر

Somos la Universidad que combina la experiencia en la educación, con el avance tecnológico. Nuestro modelo educativo 100% en línea se concentra en atender tus necesidades, fomentando tu autonomía y desarrollando conocimientos relevantes para tu entorno laboral. اطلاعات محدود