لیسانس در هوانوردی

عمومی

آمادگی آزمون

دوره‌های مختلف را کشف کنید تا از آمادگی بالاتری برای آزمون‌های خود برخوردار شوید و بهترین نمره ممکن را کسب کنید.
اطلاعات بیشتر

تست‌های دانش‌آموزی

آزمون‌های دانشجویی برای پذیرش در آموزش عالی را جستجو کنید.
اطلاعات بیشتر

وام‌های دانشجویی

درباره گزینه‌های مختلف وام دانشجویی و بودجه‌بندی برای کمک به شما در تحصیل خود اطلاعات کسب کنید.
اطلاعات بیشتر

مسکن دانشجویی

گزینه‌های مختلفی که برای اقامت دانشجویان در سراسر جهان وجود دارد را پیدا کنید.
اطلاعات بیشتر

درباره این دانشگاه

At CAU, it’s all about you. Are you ready to start your next adventure? This is the journey that leads to your future! We’re helping deliver successful aviation professionals to the aviation industry. ... اطلاعات بیشتر

At CAU, it’s all about you. Are you ready to start your next adventure? This is the journey that leads to your future! We’re helping deliver successful aviation professionals to the aviation industry. Come join CAU and be one of them! California Aeronautical University was founded to address the rising concerns of aviation for finding qualified, well-trained professionals for both ground and flight opportunities. With the looming pilot shortage, California Aeronautical University is working to prepare the next generation of aviation professionals. Through the University’s outreach events and aviation programs, CAU’s goal is to open the eyes of young people to the possibility of starting careers as professional pilots, aircraft mechanics, and other aviation professions. “Most students don’t even consider careers as pilots, because they think it’s out of reach,” says California Aeronautical University President, Matthew Johnston. “We hope to show students that becoming a professional pilot or other aviation professional is not only possible but a realistic long-term career option. اطلاعات محدود

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید.