لیسانس علوم در آتش و مدیریت بحران

Kaplan University Online

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

لیسانس علوم در آتش و مدیریت بحران

Kaplan University Online

کاپلان دانشگاه توسط اداره آتش نشانی ایالات متحده به عنوان یک آتش رسمی و خدمات اضطراری آموزش عالی (FESHE) نهاد شناخته شده است.

کارشناسی علوم در آتش و برنامه مدیریت اضطراری نزدیک به پیروی از الگوی برنامه درسی FESHE است و برای پرسنل خدمات اضطراری است که می خواهید برای افزایش دانش اداری و مدیریت خود و همچنین آگاهی از ایمنی شغلی و زندگی طراحی شده است.

دانشکده با سال ها تجربه در دانش آموزان آتش سوزی و مدیریت کمک اضطراری آماده به صورت چالش های جدید در این زمینه، از جمله فن آوری، مدیریت منابع انسانی، و مسئولیت مالی.

این درجه می تواند موقعیت شما را برای فرصت پیشرفت که ممکن است شامل پرسنل ارشد و در سطح میانی خدمات آتش نشانی، برنامه ریز اضطراری، و یا مدیر برنامه اضطراری و کارگردان، بسته به تجربه کار قبلی خود را کمک کند. * در دانشگاه کاپلان، ما در استعداد خود را و باور شما می توانید تغییر را از طریق کار سخت خود را و درجه جدید رانندگی برای کمک به شما عرضه در بازار خود را بهبود بخشد و به دنبال فرصت های بیشتر است.

      • *کاپلان دانشگاه می تواند اشتغال و یا پیشرفت شغلی را تضمین نمی کند. آکادمی آموزش اضافی و یا آموزش و پرورش ممکن است برای آتش نشانی یا اورژانس شغل مدیریت مورد نیاز
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره Online
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
پاره وقت
Price
قیمت
371 USD
هزینه ها در هر اعتباری
Locations
آمریکا - USA Online
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2019
آمریکا - USA Online
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات