Read the Official Description

لیسانس علوم در امنیت سایبر

درباره برنامه

لیسانس علوم در برنامه امنیتی سایبری دانشجویان را برای کسب دانش برای حرفه های امنیتی و اطمینان اینترنتی آماده می کند. این برنامه شامل موضوعاتی است که در رابطه با مدیریت امنیت رایانه، واکنش حادثه و ارزیابی تهدید امنیتی است که دانش آموزان باید به عنوان سازنده دانش و مخترعین فرآیندها، نه تنها کاربران اطلاعات باشند. علاوه بر این، دانش آموزان در جهت آمادگی برای تبدیل شدن به مدیران و مدیران آموزش در رهبری و مدیریت دریافت خواهند کرد.

اهداف برنامه

از یک مدل یادگیری بر اساس طبقه بندی تفکر بلوم، اهداف آموزشی برنامه مشخص می کنند که چه چیزی دانش آموزان باید یاد بگیرند، درک کنند و بتوانند در نتیجه مطالعات خود با ECCU انجام دهند. اهداف برنامه عبارتند از:

  1. استفاده از استراتژی های فنی، ابزار و تکنیک ها برای محافظت از داده ها و اطلاعات برای یک مشتری یا مشتری.
  2. پایبندی به استانداردهای بالای رفتار اخلاقی.
  3. استفاده از تحقیق در هر دو محل های تعیین شده و برنامه های نوآورانه برای گسترش دانش در تضمین اطمینان.
  4. استفاده از اصول تفکر انتقادی به صورت خلاقانه و منظم، حل مشکلات و برآورده ساختن چالش های محیط های همیشه در حال تغییر امنیت سایبری.
  5. تسلط بر مهارت های لازم برای حرکت به نقش رهبری در شرکت ها، سازمان ها، بخش ها، یا ادارات.

فارغ التحصیلی مورد نیاز

هر کاندید برای فارغ التحصیلی علاوه بر الزامات خاص، باید شرایط زیر را داشته باشد.

  • تکمیل 60 اعتبار ساعت از 300/400 دوره های سطح که در آن کاندیدا به دست آورد GPA تجمعی 2.0 و یا بهتر؛
  • اتمام رضایت بخش کاپتان سنگین؛
  • تمام نیازهای درجه بندی باید در مدت چهار سال از تاریخ ثبت نام دانشجو در دانشگاه و شروع برنامه به پایان برسد.
Program taught in:
انگلیسی

See 2 more programs offered by EC Council University »

این دوره Online
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline

سپتامبر 2019