توضیحات رسمی را مطالعه کنید

لیسانس علوم در رهبری سازمانی اینترنتی

از آن زمان به پایان درجه خود را! BS کارسون-نیومن در رهبری سازمانی است که برای بزرگسالان کار که می خواهند به مدرک خود را از یک موسسه علمی بسیار مورد احترام، به تازگی توسط نیوزویک به عنوان # 1 در جنوب در آموزش در مقطع کارشناسی رتبه طراحی شده است.

در حالی که زمان به اتمام برای هر دانش آموز متفاوت است، به این درجه به طور کامل آنلاین را می توان در 18 ماه به پایان رسید.

ویژگی های برنامه:

  • که با استادان کارسون-نیومن، رتبه
  • تمرکز رهبری
  • هشت ماژول هفته
  • کامل در 18 ماه

درجه تکمیل

برنامه های اتمام درجه (لیسانس مدیریت بازرگانی؛ BS - رهبری سازمانی، و یا BS - مطالعات میان رشته ای) پذیرش مورد نیاز: دانش آموزان درجه اتمام:

  • باید به عنوان دانش آموزان بزرگسال طبقه بندی
  • باید حداقل 48 ساعت انتقال به شروع برنامه به اتمام
  • باید یک معدل 2.0 درجه در اعتبار کالج
  • باید لیبرال نیازهای اصلی هنر قبل از ثبت نام در برنامه کامل است. با این حال، دانش آموزان ممکن است تا 16 ساعت جایگزین از برنامه به نیازهای هسته ای
  • باید 36 ساعت از طریق دوره های اتمام درجه کارسون-نیومن کامل
  • باید حداقل 36 ساعت در تاریخ و / level.Students ارشد که در دوره های مقایسه بالا 36 ساعت انتقال ممکن است آن دوره برای تعویض برای دوره های معادل در برنامه در نظر گرفته است کامل است.
برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 1 برنامه دیگر ارائه شده توسط Carson-Newman University »

این دوره آنلاین
Start Date
سپتامبر 2019
سپتامبر 2019
Duration
18 
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019

سپتامبر 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date