لیسانس مطالعات ارتباطات و فن آوری های مدیریت اطلاعات

عمومی

برای خواندن اطلاعات بیشتر درخصوص این برنامه به وب‌سایت مؤسسه مراجعه کنید

درباره این دانشگاه

Kaunas University of Technology, KTU is one of the largest technological universities in the Baltics. Known for its linkages with business, leadership in scientific research, flexible interdisciplinar ... اطلاعات بیشتر

Kaunas University of Technology, KTU is one of the largest technological universities in the Baltics. Known for its linkages with business, leadership in scientific research, flexible interdisciplinary study programmes and unforgettable study experience, KTU is fast forwarding to becoming the best study choice in the reagion. اطلاعات محدود