مدرسه تابستانی: "حشرات به عنوان خوراک و غذا"

عمومی

درباره این دانشگاه

The University of Pisa is a public institution boasting twenty departments, with high level research centres in the sectors of agriculture, astrophysics, computer science, engineering, medicine and ve ... اطلاعات بیشتر

The University of Pisa is a public institution boasting twenty departments, with high level research centres in the sectors of agriculture, astrophysics, computer science, engineering, medicine and veterinary medicine. اطلاعات محدود
پیزا , Roscoff , باتویا , لیورنو , Vada , لوکا , لچه نی مارسی , سیلیکو , Pomaia , پادوا , آلتوپاسیو , پیزا + 11 بیشتر کمتر