Read the Official Description

دارنده دزاد - دستیار اجرایی مرد راست دست رهبر است. او فعالیت ها و پروژه های کارآفرین را مدیریت می کند. او آنها را برنامه ریزی می کند و ابزار لازم را برای اجرای آن تخصیص می دهد. همچنین نظارت و بررسی فعالیت ها را بررسی می کند. همچنین می تواند فایل های مستند ایجاد و به روزرسانی کند که پس از آن به منظور بهره برداری از منابع، سازماندهی و مدیریت می شود. تسلط بر ابزار کامپيوتر و همه کاره بودن، همکاري نزديک يک مدير شرکت نيز به دليل اختيار او شناخته شده است.

نمایه شما

یک مرد راست راست از مدیر، تسلط بر ابزار رایانه، عملکرد دستیار اجرایی نیازمند سازگاری و همه کاره بودن است و نه ویژگی های حرفه ای که باید به همکاران نزدیک یک مدیر شرکت دسترسی داشته باشند: اختیار، واکنش پذیری، مهارت های سازمانی.

پیش نیازها:

 • دارنده Bac 2 نوع BTS، IUT، مجوز 2
 • دارای یک Bac است و دارای 3 سال تجربه در زمینه است
 • Bac سطح و شما 4-5 سال تجربه در زمینه
 • یک دیپلم یا گواهی صادر شده توسط یک مدرسه یا دانشگاه داشته باشید که دارای اعتبار حداقل 120 اعتبار در سیستم انتقال اعتباری اروپا (ECTS) است.

مهارت های زیر را بدست آورید:

 • دانستن چگونگی برقراری ارتباط (نوشته شده، ارتباط متنی و تصویری، ارتباطات خوراکی)
 • اطلاعات متنی و دیجیتال را مدیریت کنید
 • مدیریت فعالیت ها، پروژه ها
 • برنامه ریزی، منابع لازم برای اجرای فعالیت ها را اختصاص دهید
 • نظارت و گزارش فعالیت های مختلف
 • جستجو و بهره برداری از منابع مستند
 • فایل های مستند را بسازید و به روز کنید
 • سازماندهی و مدیریت اسناد و مدارک

ورزش معاملات:

 • مجری اجرایی (e)
 • دستیار کارگردان
 • مشارکت اداری و تجاری

محتوای آموزش

فرهنگ اروپایی

 • اروپا، منحصر به فرد ارزشها، تنوع فرهنگی
 • ساخت و ساز اروپا، موسسات آن در زمینه بین المللی
 • مدیریت بین فرهنگی و منابع انسانی

زبان زنده

 • کسب واژگان جهان کار
 • نوشتن حرفهای تجاری، تلفن

تکنیک های حرفه ای

 • مدیریت بین فرهنگی و منابع انسانی
 • سیستم پشتیبانی در سازمان ها
 • سیستم مدیریت اطلاعات در سازمانها
 • سیستم پشتیبانی تصمیم در سازمان ها
 • سیستم پشتیبانی برای سازماندهی در سازمانها
 • سیستم مدیریت کمک برای اعمال اعمال شده

پرورش

یک دوره کارآموزی 6 تا 12 هفته باید پیگیری شود اما اجباری نیست. داوطلبان که فرصتی برای تکمیل کارآموزی ندارند، می توانند از پایان نامه خود در زمینه کار نظری حمایت کنند. در این مورد، پروژه حافظه با معلم ارشد شما تعیین می شود.

امتحانات

برای دریافت دیپلم، دانش آموزان ثبت نام باید میانگین کلی بیش از 10/20 و درجه بالاتر از 6/20 را برای هر واحد آموزشی که دیپلم را تشکیل می دهد به دست آورند.

با این وجود اعتبارسنجی دیپلم به صورت سیستماتیک نمیتواند تمام اعتبارات ECTS این دیپلم را به دست آورد.

در واقع، اعتبار ECTS به هر واحد اختصاص داده می شود که می توان آن را سرمایه گذاری کرد و توسط دانش آموز بدست می آید که نمره اعتبار آن بیشتر یا برابر 10/20 است.

بنابراین دانش آموز می تواند با تعویض نتایج خود را به اعتبارات مختلف اعتبار یک دیپلم، اما در صورتی که برخی نمرات کمتر از 10/20 باشد، تمام اعتبارات ECTS دیپلم را به دست نمی آورند.

Program taught in:
فرانسوی

See 17 more programs offered by Ecole Supérieure Ouverte à Distance »

Last updated June 14, 2018
این دوره Online
Start Date
فوریه 2019
فوریه 2019
سپتامبر 2019
Duration
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
فوریه 2019, سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
فوریه 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
اکتبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
فوریه 2019, سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
فوریه 2019, سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
آگوست 2019
Application deadline
Start Date
آگوست 2019
Application deadline
Start Date
فوریه 2019, سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
فوریه 2019, سپتامبر 2019
Application deadline

فوریه 2019

فوریه 2019, سپتامبر 2019

آگوست 2019

سپتامبر 2019

اکتبر 2019