مدیریت آموزش و رهبری

عمومی

درباره این دانشگاه

LSPM is dedicated to advancing the frontiers of the study of management and planning, through its research, collaboration across the entire LSPM, and its commitment with enterprises, organizations, an ... اطلاعات بیشتر

LSPM is dedicated to advancing the frontiers of the study of management and planning, through its research, collaboration across the entire LSPM, and its commitment with enterprises, organizations, and leaders throughout the world. اطلاعات محدود
لندن , UK Online + 1 بیشتر کمتر
مشاهده پروفایل مدرسه