Keystone logo

9 آنلاین برنامه ها که در مطالعات انرژی مدیریت انرژی 2024

فیلترها

فیلترها

 • مطالعات انرژی
 • مدیریت انرژی
رشته های تحصیلی
 • مطالعات انرژی (9)
  • بازگشت به دسته اصلی
  مکان ها
  مکان های بیشتری پیدا کنید
  نوع مدرک
  مدت زمان
  سرعت مطالعه
  زبان
  زبان
  قالب مطالعه

  آنلاین برنامه ها که در مطالعات انرژی مدیریت انرژی

  مطالعات مدیریت انرژی برای افرادی طرح ریزی گردیده است که علاقمند به حفاظت از انرژی و توسعه استفاده از انرژی های پایدار هستند. اصول حفاظت از انرژی به انضمام بررسی هدر رفتن انرژی، درجه بندی ابزارآمایی و گزارش نویسی موضوعاتی است که مورد مطالعه قرار می گیرند.