Keystone logo

2 آنلاین برنامه ها که در مدیریت برند 2023

بررسی اجمالی

توانایی فروش نام تجاری و حفظ آن در بازار مصرف در حال تغییر است و برخی از مهمترین آنها می تواند در یک برنامه درسی با توجه به مدیریت برند یاد بگیرند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

 • مطالعات مدیریت
 • مدیریت برند
رشته های تحصیلی
 • مطالعات مدیریت (2)
  • بازگشت به دسته اصلی
  مکان ها
  مکان های بیشتری پیدا کنید
  نوع مدرک
  سرعت مطالعه
  زبان
  زبان
  قالب مطالعه