Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 6 آنلاین برنامه ها که در مدیریت رستوران 2023

6 آنلاین برنامه ها که در مدیریت رستوران 2023

بررسی اجمالی

برنامه های مدیریت رستوران ممکن است دانشجویان دانش گسترده ای از وظایف اداری، مهارت های سازمانی و پروتکل ها را بدهد. مدیران رستوران می آموزند که به نیازهای مشتریان توجه کنند و بتوانند استخدام و آموزش کارکنان جدید را اتخاذ کنند. مدیران اغلب مسئول پرداخت حقوق کارکنان هستند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی
  • تجارت غذا و آشامیدنی
  • مدیریت رستوران
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی (6)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه