Read the Official Description

این برنامه منحصر به فرد طراحی شده برای ارائه توسعه مدیریت برای کسانی که شاغل در بخش های فرهنگی، هنر، میراث و موزه ها. تحویل از طریق رسانه یادگیری الکترونیکی، این کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی نیز منحصر به فرد در نیمکره شمالی.

این برنامه در سال 1995 تاسیس شد، به عنوان یک همکاری بین شورای هنر ایرلند شمالی، اعتماد ملی، ایرلند شمالی شورای موزه با همکاری دانشگاه اولستر. این دوره یک فرصت را فراهم می کند به هر دو منعکس، و توسعه مهارت در طیف وسیعی از توابع مدیریت از جمله بازاریابی، مدیریت، امور مالی و منابع انسانی است. محتوا در چارچوب سیاست فرهنگی ملی و بین المللی و اخلاق خدمت بخش های دولتی و داوطلبانه قرار می گیرد.

نامزدهای نمونه ها در بخش فرهنگی استخدام شده اید و حداقل دو سال تجربه مرتبط است.آنها جاه طلب و علاقه مند به توسعه حرفه ای خود را در بخش می باشد. آنها به دنبال یک دوره با دقت علمی، که تجربه حرفه ای خود را پی ریزی و ارائه فرصت برای به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه تمرین خوبی با دیگر دانش آموزان است.

این برنامه با هدف:
  • ایجاد نظام مند و در درک عمیق از مدیریت و زمینه های کاربردی مرتبط با؛
  • اصالت فاستر در توسعه کسب و کار سازمان در بخش هنر و فرهنگی؛
  • استفاده از ظرفیت فکری در تجزیه و تحلیل و تفسیر مواد و در انجام پژوهش مسافرخانه زمینه؛
  • تسهیل کسب مهارت های لازم را برای رهبری این بخش در نظر استراتژی و برنامه ریزی.
  • پرورش نگرش حرفه ای و توسعه مهارت برای حمایت از خود را در ارتباطات، کار گروهی، برنامه ریزی پروژه و توسعه شخصی است.

See 1 more programs offered by University of Ulster, Faculty of Business and Management »

این دوره Online
Start Date
آگوست 2019
Duration
پاره وقت
تمام وقت