Keystone logo

2 آنلاین برنامه ها که در مطالعات کسب و کار فروش مدیریت امور مشتریان کلیدی 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات کسب و کار
  • فروش
  • مدیریت امور مشتریان کلیدی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات کسب و کار (2)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین برنامه ها که در مطالعات کسب و کار فروش مدیریت امور مشتریان کلیدی

استاد در کلیدی مدیریت حساب برنامه کارشناسی ارشد مناسب برای که حسابدار که می خواهد برای تیز کردن مهارت های خود را است. این دوره در بخش های کلیدی حسابداری اضافه کردن مهارت های مدیریتی که مسئولیت رسیدگی به پیچیدگی هایی که در حساب بوجود می آیند را لمس کند.