Keystone logo

4 آنلاین برنامه ها که در گردشگری و مهمان نوازی مدیریت هتل مدیریت هتل بین المللی 2024

فیلترها

فیلترها

  • گردشگری و مهمان نوازی
  • مدیریت هتل
  • مدیریت هتل بین المللی
رشته های تحصیلی
  • گردشگری و مهمان نوازی (4)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین برنامه ها که در گردشگری و مهمان نوازی مدیریت هتل مدیریت هتل بین المللی

دانش آموزانی که مطالعه مدیریت هتل بین المللی توسعه تخصص اداری، عملیاتی و مدیریتی است. به منظور تقویت مهارت های رهبری کسب و کار خود، دانش آموزان از طریق سخنرانی های کلاس درس و همچنین یادگیری دست در تجربه هایی مانند کارآموزی و سفرهای.