Keystone logo

0 آنلاین برنامه ها که در مطالعات ورزش و ورزش تجارت ورزشی مدیریت ورزش بین الملل 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات ورزش و ورزش
  • تجارت ورزشی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات ورزش و ورزش (0)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

هیچ برنامه ای با معیارهای جستجوی شما مطابقت ندارد. لطفا فیلترهای خود را اصلاح کنید.

Clear filters

آنلاین برنامه ها که در مطالعات ورزش و ورزش تجارت ورزشی مدیریت ورزش بین الملل

اصول ورزشی و کسب و کار و مفاهیم تدریس به دانش آموزان تعقیب آموزش و پرورش در مدیریت ورزشی بین المللی ممکن است آنها را در به دست آوردن طیف وسیعی از مشاغل، از جمله موقعیت های مانند مشاور، مدیر منطقه نعوظ، مدیر عملیات و یا مدیر تیم های ورزشی کمک کند.