Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 172 آنلاین برنامه ها که در مدیریت پروژه 2024

172 آنلاین برنامه ها که در مدیریت پروژه 2024

بررسی اجمالی

مدیریت پروژه با تکمیل موفق پروژه ها از طریق هدایت آنها از آغاز تا پایان سروکار دارد. مدیران پروژه اغلب در تیم های حقوقی، در بخش های آموزش و در بخش تدارکات یافت می گردند. برنامه ریزی درخصوص یک پروژه مستلزم مهارت در بودجه بندی، مدیریت زمان و ارتباطات است.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

 • مطالعات مدیریت
 • مدیریت پروژه
رشته های تحصیلی
 • مطالعات مدیریت (172)
  • بازگشت به دسته اصلی
  مکان ها
  مکان های بیشتری پیدا کنید
  نوع مدرک
  مدت زمان
  سرعت مطالعه
  زبان
  زبان
  قالب مطالعه

  رشته های تحصیلی مرتبط