Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 21 آنلاین برنامه ها که در مراقبت از کودک 2023

21 آنلاین برنامه ها که در مراقبت از کودک 2023

بررسی اجمالی

مطالعه مراقبت از کودکان بر روی نحوه ارائه مراقبت و خدمات مناسب برای کودکان تمرکز دارد. از آنجا که مراقبت از بچه ها می تواند بیش از مراقبت های فیزیکی باشد، ممکن است دوره های آموزشی نیز به روانشناسی، توسعه کودک و خانواده و آموزش ابتدایی کودک بپردازند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مهارتهای زندگی
  • مراقبت از کودک
رشته های تحصیلی
  • مهارتهای زندگی (21)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه