Keystone logo

3 آنلاین برنامه ها که در مطالعات ورزش و ورزش مربیگری ورزشی مربیگری فوتبال 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات ورزش و ورزش
  • مربیگری ورزشی
  • مربیگری فوتبال
رشته های تحصیلی
  • مطالعات ورزش و ورزش (3)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین برنامه ها که در مطالعات ورزش و ورزش مربیگری ورزشی مربیگری فوتبال

برنامه های مربیگری فوتبال به دانش آموزان کمک می کند تا در مورد چالش های منحصر به فرد مربیان در دوران مدرن بیاموزند. تمرکز این دوره ها بر استراتژی، کار با انواع مختلف بازیکنان و استفاده از داده های پیشرفته برای ارزیابی و برنامه ریزی بازی است.