Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 4 آنلاین برنامه ها که در مشروبات 2023

4 آنلاین برنامه ها که در مشروبات 2023

بررسی اجمالی

مطالعات نوشیدن اغلب با مطالعه شیمی، علوم زیستی، فیزیک و مهندسی شروع می شود. دانش اولیه دانش آموزان می تواند در صنعت آبجوسازی مورد استفاده قرار گیرد، زیرا آنها آموزش خود را در حال مطالعه پروسه های تخمیر، تکنولوژی برویون، علوم تبرید و بیوشیمی آبجو می پردازند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی
  • مطالعات نوشیدنی ها
  • مشروبات
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی (4)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

رشته های تحصیلی مرتبط