Keystone logo

649 آنلاین برنامه ها که در مطالعات اقتصادی 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات اقتصادی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات اقتصادی (649)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

    آنلاین برنامه ها که در مطالعات اقتصادی

    اقتصاد یک حوزه تحصیلی است که به بررسی موضوعاتی همچون ثروت، بانکداری، امور مالی، خریدار و روند های توزیع، رکود و سایر موارد می پردازد. این موضوع با تولید و مصرف کالا و خدمات سروکار دارد زیرا این ها مقولاتی هستند که با افراد، شرکت ها و ملت ها در ارتباط می باشند.