Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 8 آنلاین برنامه ها که در مطالعات موزه 2023

8 آنلاین برنامه ها که در مطالعات موزه 2023

بررسی اجمالی

برنامه های آموزشی موزه ها معمولا جالب ترین به دانش آموزان به دنبال یک حرفه ای در صنایع موزه و یا حفظ میراث. یکی ممکن است تحقیقات از سایت های میراث جهانی، مدیریت موزه و مهارت های رهبری در حالی که درگیر در این دوره از مطالعه روبرو می شوند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات هنر
  • موزه شناسی
  • مطالعات موزه
رشته های تحصیلی
  • مطالعات هنر (8)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه