Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 2 آنلاین برنامه ها که در مهندسی حمل و نقل 2023/2024

2 آنلاین برنامه ها که در مهندسی حمل و نقل 2023/2024

بررسی اجمالی

آموزش و پرورش در مهندسی حمل و نقل ممکن است کمک به دانش آموزان توسعه و با سنگ تیز کردن مهارت های مورد نیاز به کار به طور موثر در طراحی، ساخت و نگهداری بزرگراه ها، بنادر و دیگر دارایی های حمل و نقل. کسانی که به دنبال یک کار به عنوان یک مهندس بزرگراه، یک مهندس راه آهن و یا مهندس پورت ممکن است از این تمرکز بهره مند شوند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات مهندسی
  • مهندسی خودرو
  • مهندسی حمل و نقل
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مهندسی (2)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

رشته های تحصیلی مرتبط