Keystone logo

1 آنلاین برنامه ها که در فرآوری مواد غذایی و نوشیدنی ها 2023

بررسی اجمالی

مطالعه پردازش غذا و نوشیدنی به طور معمول می تواند موضوعاتی مانند آماده سازی و ذخیره سازی غذا، آلودگی متقابل، مدیریت مواد غذایی مناسب و احتمالا حتی در زمینه کسب و کار و مدیریت از طریق موضوعاتی مانند فروش و مدیریت آشپزخانه را پوشش دهد.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی
  • تجارت غذا و آشامیدنی
  • فرآوری مواد غذایی و نوشیدنی ها
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه