Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 2 آنلاین برنامه ها که در فرآوری مواد غذایی و نوشیدنی ها 2024

2 آنلاین برنامه ها که در فرآوری مواد غذایی و نوشیدنی ها 2024

بررسی اجمالی

دانش آموزان با آرزوهای متخصص خدمات غذا، چه در موقعیت های اداری و چه در آشپزخانه، احتمالا از مطالعه پردازش غذا و نوشیدنی بهره مند خواهند شد. ترکیب رشته های کسب و کار و ایمنی مواد غذایی، پردازش مواد غذایی و نوشیدنی می تواند مبانی مدیریت مواد غذایی را پوشش دهد.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی
  • تجارت غذا و آشامیدنی
  • فرآوری مواد غذایی و نوشیدنی ها
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی (2)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه