Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 3 آنلاین برنامه ها که در میکروبیولوژی 2023/2024

3 آنلاین برنامه ها که در میکروبیولوژی 2023/2024

بررسی اجمالی

دوره ها و برنامه میکروبیولوژی به دانش آموزان درک پایه ای از زندگی میکروسکوپی است. از ویروس ها که ما را به باکتری های خاک مفید است که کمک گیاهان زراعی ما رشد بیمار، این ارگانیسم ها بسیاری از برنامه های کاربردی انسان مرتبط است.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • علوم طبیعی
  • زیست شناسی
  • میکروبیولوژی
رشته های تحصیلی
  • علوم طبیعی (3)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه