Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 4 آنلاین برنامه ها که در میکروبیولوژی 2023

4 آنلاین برنامه ها که در میکروبیولوژی 2023

بررسی اجمالی

کارشناسی در میکروبیولوژی است که به مطالعه از زیست شناسی از ویروس ها، قارچ ها، باکتری ها و پروتوزا است. آن است به خصوص در مطالعه پاتولوژیک متمرکز شده است، و به همین دلیل از اهمیت است در مبارزه با بیماری است. دانش آموزان در مورد بیوتکنولوژی، ویروس شناسی و بیماری های میکروبی و تنوع یاد بگیرند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • علوم طبیعی
  • زیست شناسی
  • میکروبیولوژی
رشته های تحصیلی
  • علوم طبیعی (4)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه