Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 17 آنلاین برنامه ها که در نام گذاری تجاری 2023

17 آنلاین برنامه ها که در نام گذاری تجاری 2023

overview

دانش آموزان کسب و کار بسیاری از مناطق آنها می توانند در تخصص، و نام تجاری که تحت نظم و انضباط گسترده تر از بازاریابی می افتد است. منطقه مورد مطالعه با استفاده از تبلیغات، طراحی، توسعه استراتژیک و مفاهیم دیگر برای ایجاد یک نام تجاری است که مثبت توسط مصرف کنندگان پذیرفته شده است.

read_more

filters

  • مطالعات بازاریابی
  • بازاریابی
  • نام گذاری تجاری
fields_of_study
  • مطالعات بازاریابی (17)
  • back_to_main_category
locations
find_more_locations
degree_type
duration
study_pace
teaching_languages
teaching_languages
study_format