Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 6 آنلاین برنامه ها که در نفت و گاز 2023/2024

6 آنلاین برنامه ها که در نفت و گاز 2023/2024

بررسی اجمالی

برنامه نفت و گاز می تواند کمک به دانش آموزان در مورد چگونگی سوخت های فسیلی در آن قرار دارد، استخراج، پردازش و تصفیه شده را یاد بگیرند، آماده سازی آنها برای در زمینه تولید انرژی کار می کنند. موضوعات مطرح شده ممکن است همه چیز را از زمین شناسی مهندسی شیمی شامل.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات انرژی
  • انرژی
  • نفت و گاز
رشته های تحصیلی
  • مطالعات انرژی (6)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه