Keystone logo

0 آنلاین برنامه ها که در مطالعات علوم انسانی مطالعات آهنگسازی نوشتار زبان دوم 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات علوم انسانی
  • مطالعات آهنگسازی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات علوم انسانی (0)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

هیچ برنامه ای با معیارهای جستجوی شما مطابقت ندارد. لطفا فیلترهای خود را اصلاح کنید.

Clear filters

Popular education type

آنلاین برنامه ها که در مطالعات علوم انسانی مطالعات آهنگسازی نوشتار زبان دوم

برای کسانی که می خواهند مهارت های نوشتاری را توسعه دهند، یک برنامه در نوشتن زبان دوم عالی است. در طول این برنامه، دانش آموزان ممکن است در مورد ساختار جمله، استفاده از فعل، ویرایش و انواع مختلف نوشتن مانند ایمیل یا مواد بازاریابی بیاموزند.