Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید چندگانه آنلاین برنامه ها که در هنر درمانی 2023

1 آنلاین برنامه ها که در هنر درمانی 2023

بررسی اجمالی

برنامه های هنر درمانی برای آموزش فرآیند استفاده از هنرهای زیبا و خلاقیت برای کار از طریق مبارزات روانی طراحی شده اند. یادگیری این مطالعه می تواند توانایی هدایت جلسات فردی یا گروهی را در بیان سالم احساسات از طریق هنرهای زیبا بدهد.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • علوم انسانی پزشکی
  • هنرهای پزشکی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه