Keystone logo

1 آنلاین برنامه ها که در بهداشت و درمان متفقین بهداشت و درمان درمان جایگزین هنر درمانی 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • متفقین بهداشت و درمان
  • درمان جایگزین
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین برنامه ها که در بهداشت و درمان متفقین بهداشت و درمان درمان جایگزین هنر درمانی

برنامه های هنر درمانی برای آموزش فرآیند استفاده از هنرهای زیبا و خلاقیت برای کار از طریق مبارزات روانی طراحی شده اند. یادگیری این مطالعه می تواند توانایی هدایت جلسات فردی یا گروهی را در بیان سالم احساسات از طریق هنرهای زیبا بدهد.